ทำไมต้องสอบเทียบกับ SP Metrology

 

สอบเทียบเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องมือวัดที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ผลการวัดที่เกิดขึ้นเป็นที่เชื่อถือได้ คือการใช้เครื่องมือวัดที่มีความถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งเรามีพร้อมที่คุณต้องการ โดยเราเด่นทั้งเรื่องการบริการและมีเครื่องมือที่ทันสมัย


Calibration Tool Document

เอกสารขอบเขตการรับสอบเทียบเครื่องมือของทางบริษัทลูกค้าสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
เอกสารแนะนำบริษัท ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากลิงค์นี้

ศูนย์บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับโลก ISO/IEC 17025:2017

ทางบริษัทของเรามีบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
สอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรมทางบริษัทสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดได้มากกว่า1,000 รายการ
ทางบริษัทเราสามารถให้บริการสอบทั้งใน ห้องแล็บ และ นอกสถานที่

SP Metrology-หน้าแรก1-03

Download Scope

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-06

Chemical & Glassware

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านเคมีภัณฑ์และเครื่องแก้ว เช่น pH Meter

รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-09

Electrical / RF Microwave

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านไฟฟ้า เช่น Meter
รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-12

Mass & Balance

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านมวล เช่น Steel weight
รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-04

New Scope

อัพเดท Scope ใหม่ของเรา
SP METROLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-04

Temperature & Humidity

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านอุณหภูมิ และ ความชื้น
รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-10

Pressure & Vacuum

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านแรงดันและสูญญากาศ
รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-13

Flow

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านอัตราการไหล  Air Flow Meter,Liquid Flow Meter

รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-05

New Scope

อัพเดท Scope ใหม่ของเรา
SP METROLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-08

Dimension

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านมิติ เช่น CMM

รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-11

Torque & Force

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านมวล และ แรง
รายละเอียด
SP Metrology-หน้าแรก1-14

Other

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ด้านอัตราการไหล

รายละเอียด

บทความและข่าวสาร

SP Metrology-หน้าแรก-16

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา.

Home ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์)จำกัด วันที่ 16 พฤ ...

SP Metrology-หน้าแรก-16

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา1

Home ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์)จำกัด วันที่ 16 พฤ ...

SP Metrology-หน้าแรก-16

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Home ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์)จำกัด วันที่ 16 พฤ ...