Home » ติดต่อ

ติดต่อเรา

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  Tel. 02-193-2217-20

  Fax. 02-193-2221

  Line ID : IEC17025

  E-mail : spmetro.md@gmail.com

น.ส.อัมพิการ์ ใหม่แก้ว (เซลล์ จอย)

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

Mobile : 086-900-9639

Tel Office : 02-193-2217-20 # 102

E-Mail : spmetro.co@gmail.com

คุณ มลฤดี โพธิ ( คุณจ๊ะ ) – ภาคกลาง

ภาคกลาง

Mobile : 089-926-2220

Tel Office : 02-193-2217-20 # 108

E-Mailspmetro.co@gmail.com

น.ส.พัชรินทร์ ทรงทัน (เซลล์ แพน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคใต้

Mobile : 086-908-2225

Tel Office : 02-193-2217-20 # 103

E-Mailspmetro.co@gmail.com

น.ส.กัญญา ชาวนาป่า (เซลล์ ตุ๊ก)

ภาคกลาง-ภาคใต้

Mobile : 086-323-9022

Tel Office : 02-193-2217-20 # 105

E-Mailspmetro.co@gmail.com

น.ส.วราภรณ์ พลเหตุ (เซลล์ นุช)

Sale Supervisor

Mobile : 086-908-4446

Tel Office : 02-193-2217-20 # 103

E-Mailspmetro.co@gmail.com